Privaatsuspoliitika


Veebilehekülge evaluation.ee haldab Weirix OÜ, kes on veebilehe ja keskkonna vastutav kasutaja.

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas evaluation.ee töötleb Sinu isikuandmeid, kui pöördute meie poole, sõlmite meiega lepinguid, külastate meie tarkvara või veebilehte.

Me kasutame teie andmeid teenuse osutamiseks ja parandamiseks. Teenuse kasutamisega nõustute teabe kogumisega ja kasutamisega vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Kui käesolevas privaatsuspoliitikas ei ole sätestatud teisiti, on käesolevas Privaatsuspoliitikas kasutatud terminitel sama tähendus nagu meie Tingimustes, mis on kättesaadavad evaluation.ee lehel

Isikuandmete kaitse

Kohustume kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679. Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Andmete kasutamine

Hindamistarkvara kasutab kogutud andmeid erinevate põhjuste jaoks:

Andmete edastamine

Teie andmeid, sealhulgas isikuandmeid, võib üle kanda ja hooldada arvutites, mis asuvad väljaspool teie riiki või provintsi, kus andmekaitseseadused võivad erineda teie seaduse omast.

Pidage meeles, et kui asute väljaspool Eestit ja otsustate meile teavet anda, siis töötleme neid andmeid Eestis, sealhulgas ka isikuandmeid.

Teie nõusolek sellele privaatsuspoliitikale, millele järgneb teie sellise teabe esitamine, on teie nõusolek selle ülekandega.

Hindamistarkvara võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ning teie isikuandmete edastamine ei toimu organisatsioonile või riigile, välja arvatud juhul, kui on olemas piisavad kontrollid, sealhulgas andmete ja muu isikliku teabe turvalisus.

Andmete avalikustamise õiguslikud nõuded

Hindamistarkvara võib avaldada teie isikuandmeid heas usus, juhul kui tegevus on vajalik selleks, et:

Valik kogutavatest andmetest

Personaalsed andmed

Teenuse kasutamisel võime paluda, et esitaksite meile teatavad isikut tuvastavad andmed, mida saab kasutada teie kontakteerumiseks või teie tuvastamiseks ("Isikuandmed"). Personaalsete andmete hulka võivad kuuluda:

Lehekülje kasutus

Võime koguda teavet selle kohta, kuidas teenust kasutatakse ("Kasutusandmed"). Need andmed võivad sisaldada näiteks arvuti interneti-protokolli aadressi (nt IP-aadress), veebilehitseja tüüpi, veebilehitseja versiooni, külastatavad leheküljed, külastuse aega ja kuupäeva, nendel lehekülgedel veedetud aega, unikaalsete seadmete identifikaatorid ja muud diagnostilised andmed.

Jälgimine ja küpsiste andmed

Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid selleks, et jälgida teenuse kasutamise teavet.

Küpsised on failid, millel on vähe andmeid ja need võivad sisaldada anonüümset unikaalset identifikaatorit. Küpsised salvestatakse teie veebilehitsejasse. Kasutatavad jälgmistehnoloogiad on majakad, sildid ja koodijupid, mis lubavad jälgida teenuse kasutamist ja analüüsida selle tulemusi.

Te saate oma veebilehitsejale anda juhised keelduda kõikidest küpsistest või näidata, millal küpsis saadetakse. Kui aga küpsiseid ei aktsepteerita, ei pruugi olla võimalik kasutada osasid meie Teenuse osasid.

Näited küpsistest, mida me kasutame:

Teenusepakkujad

Võime palgata kolmanda osapoole ettevõtteid ja üksikisikuid, et hõlbustada meie Teenust ("Teenusepakkujad"), osutada Teenust meie nime alt, täita Teenustega seotud teenuseid või aidata meil analüüsida, kuidas meie Teenust kasutatakse.

Neil kolmandatel isikutel on juurdepääs teie isikuandmetele ainult nende ülesannete täitmiseks meie nimel. Oleme kohustatud neid andmeid mitte avalikustama või muul eesmärgil kasutada.

Lingid teistele lehtedele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele kodulehtedele, mida me ei kasuta. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingile, suunatakse teid selle kolmanda osapoole kodulehele. Soovitame tungivalt vaadata läbi iga külastatava kodulehe privaatsuspoliitika.

Me ei kontrolli ega võta vastutust kolmandate isikute kodulehtede või teenuste sisu, privaatsuspõhimõtete või tavade eest.

Privaatsuspoliitika muutmine

Meil on õigus muuta ja uuendada privaatsuspoliitikat, teatades sellest vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuse jõustumist veebilehe www.evaluation.ee kaudu.

Teavitame kõiki osapooli kasutustingimuste muutmise puhul enne muudatuste vastuvõtmist.

Me soovitame läbi lugeda kõik kasutustingimused kord kvartalis. Muudatused jõustuvad kohe, kui muudatused on antud lehele postitatud.

Kontakt

Privaatsuspoliitika kohta on võimalik esitada küsimusi e-posti teel: info@evaluation.ee

Privaatsuspoliitika kehtib alates 17 märts, 2019

Weirix OÜ. Kõik õigused kaitstud 2024